prázdný Košík

Klinika CLT

Jste na stránce: Klinika CLT > Poskytované služby > Plastická chirurgie

Operace očních víček - Blepharoplastika

První viditelné projevy stárnutí pleti se projevují nejdříve v obličeji, v nejcitlivější a esteticky velmi významné partii kolem očí. Zejména oční víčka jsou funkčně i mimicky velmi exponovaná, kůže v této oblasti je nejjemnější z celého těla a není proto divu, že první požadavky na případné korekční zásahy se týkají zejména těchto partií. Operace očních víček se provádí jako samostatný výkon na dolních či horních víčkách, anebo současně.

Prvním a zásadním krokem před rozhodnutím o provedení zákroku je konzultace se zkušeným plastickým chirurgem. Samozřejmým předpokladem pro uvažovaný zákrok je dobrý zdravotní stav.

Lidské oko je uloženo v očnici v polštářích tukových lalůčků, které mají jemná pouzdra. Tato pouzdra ztrácejí postupem let svou pevnost a tukové váčky se začnou zvolna protlačovat do podkoží očního víčka. Tak vzniká tukový prolaps, čili výhřez tuku pod ochabnutým kruhovým svalem. K tomuto procesu dochází pomalu a nenápadně, jeho důsledkem jsou však viditelná vyklenutí v typických místech – váčky. Při plastické operaci očních víček je nezbytně nutné odstranit nejen nadbytek kůže, ale i tukové prolapsy.

U horních víček, kde je rozsah pohybu kůže nesrovnatelně větší než na víčkách dolních, vznikají dříve nebo později velké kožní nadbytky, jejichž základní příčinou je ztráta přirozené elasticity kůže. Potíže mohou být stupňovány i dalšími faktory – typem kůže, náchylností k otokům víček (např. vlivem alergie, onemocněním ledvin, nejčastěji však vrozenou dispozicí) s již zmíněnými častými prolapsy tukových váčků u horních víček, zejména ve vnitřních koutcích.

U dolních víček jsou velké kožní nadbytky spíše vzácností, ale dojde-li k poklesu a uvolnění kůže dolních víček spolu s tvorbou vrásek, je chirurgické řešení obtížnější, proto je důležité vyhledat pomoc chirurga včas. Při konzultaci plastický chirurg stanoví optimální postup (tzv. indikaci) řešení kosmetické vady.

 

Tukové prolapsy nemusí nutně vznikat pouze vlivem stárnutí organizmu. U asi 5% populace se typická vyklenutí, svědčící pro vznik prolapsů, projevují v mladším věku, po pubertě, vlivem dědičných dispozic. V této situaci je zbytečné operovat kožní kryt, jehož rozsah je na víčkách v této situaci normální, přirozené množství. Pak je nevhodné dolní víčka operovat klasickou technikou. U dolních víček, vzhledem k anatomickým poměrům, je možno tukové prolapsy odstranit tzv. transkonjunktivální technikou, tedy přístupem skrz sliznici dolního spojivkového vaku. Tato operační technika nezanechává žádné viditelné jizvy na kůži, nevýhodou je však nutnost provést zákrok v krátké, asi 45 minut trvající narkóze.

 

Operace horních víček probíhá v lokální anestezii, ambulantně, trvá cca 60 minut. Během operace jsou odstraněny kožní nadbytky, vyjmuty tukové váčky nad vnitřními koutky a v zevní třetině víčka zpevněn kruhový oční sval. Rána se zašije vnitřním pokračovacím stehem, jizva je umístěna do přirozené ohybové linie horního víčka, za zevním koutkem překračuje jeho hranici asi o 5-10 mm, podle individuální situace.

Klasická operace dolních víček probíhá v lokální anestezii, trvá asi 90 minut a je také ambulantní. Při zákroku je odstraněn proužek kožního nadbytku, obvykle 2 – 5mm a vyjmuty tukové váčky ze všech 3 komůrek. Kůže je sešita pod velmi mírným napětím. Výsledná jizva probíhá rovnoběžně s řasami ve vzdálenosti asi 1 mm od nich. Rozvaha o provedení operace a hodnocení jejího výsledku se provádí v klidovém postavení obličejových svalů, bez použití mimiky.

Horní a dolní klasická blepharoplastika může být provedena v jedné době, v lokální anestezii, ambulantně, Zákrok pak trvá asi 2,5 hodiny. Rozvaha o provedení operace a hodnocení jejího výsledku se provádí v klidovém postavení obličejových svalů, bez použití mimiky. Kosmeticko – estetickými operacemi je možno odstranit pouze tzv. pasivní vrásky, jejichž příčinou je přirozené stárnutí kůže. Protože musí být zachována mimika obličeje, tzv. aktivní vrásky, související s pohyby mimických svalů, nejsou předmětem operace.

     

Předoperační pokyny

  • alespoň 14 dní před operací je zakázáno užívat následující léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, která zhoršuje faktory krevní srážlivosti: Acylcoffin, Acylpirin, Aspirin, Anopyrin, Alnagon,  Aspro, Defebrin, Harburettas, Mironal, případně Warfarin
  • pacient musí počítat s tím, že bude potřebovat na zákrok dovolenou cca 1 týden
  • pacient se dostaví v dohodnutý čas po provedení celkové hygieny, s umytými vlasy, žena bez nalíčení
  • veškeré šperky včetně náušnic nechte doma
  • vezměte si oděv, který se nepřetahuje přes hlavu
  • při propuštění do domácího ošetření je v zájmu pacienta mít zajištěný doprovod, pracoviště nemůže ručit za komplikace, které mohou při nedbalém transportu nastat
  • pro domácí pooperační péči je nutno si před operací zajistit cca 200 ml Borové vody 3% (lze koupit na Klinice CLT) a dát do lednice, v prvých 2 – 3 dnech po operaci je nutné si vyměňovat dle rady lékaře několikrát za den studené obklady na víčkách

 

Operace

Princip operace spočívá v předkreslení řezu a v odstranění jednotlivých tkání. Po aplikaci lokálního anestetika do podkožní oblasti, je redukován kožní kryt a odstraněny tukové váčky, případně zpevněna svalovina, dále je provedena revize a stavění krvácení operované krajiny a na závěr se sešije kůže nitrokožním pokračovacím stehem. Někteří operatéři přelepují stehy speciální sterilní náplastí. Celý zákrok se provádí v místním znecitlivění. Vlastní operace je ukončena přiložením obkladů s elastickou kompresí. Po předpokládaném nekomplikovaném průběhu zákroku, po převlečení do svého oděvu, může pacient s doprovodem opustit kliniku.

           

Pooperační období

Otoky víček a podkožní výrony krve, tzv. modřiny patří k pooperačnímu průběhu, nejsou považovány za komplikaci. V prvých 2 – 3 dnech po zákroku doporučujeme klidový režim s pečlivým přikládáním studených obkladů dle instrukcí operatéra. Optimální doba pro výměnu chladných obkladů je 4 – 6 hodin.

Po 7 – 10 dnech od operace odstraňujeme stehy. Po dobu 2 měsíců po operaci doporučujeme promašťování jizev např. vaselinou nebo modrou Indulonou a provádění tlakových masáží jizev, vše dle pokynů operatéra.

Do běžného životního režimu, typu kancelářské práce, se mohou pacienti zapojit po odstranění stehů, po 14 dnech po operaci mohou začít ženy užívat běžnou kosmetiku, na kterou jsou zvyklé. Ke sportování a fyzické zátěži se všemi riziky, se pacient může vrátit po 3 – 4 týdnech. Po každé operaci, tedy i po operaci víček, jizvy přetrvávají, postupně se přestavují a definitivní, velmi jemná jizvička je považována za definitivní asi po 6 měsících.

Všechny tyto informace vychází z běžného pooperačního průběhu, s přihlédnutím k faktu, že každý jedinec reaguje na chirurgovu intervenci jinak. Vzhledem k výchozímu stavu je vlastně každá operace originál. Rekonvalescence je pochopitelně také individuální a závisí ve velké míře nejen na daných možnostech hojení každého jedince a celkového pooperačního průběhu, ale je i odrazem svědomitosti každého pacienta.

Závěrem chceme připomenout, že k operaci je potřeba přistupovat seriózně a po pečlivé úvaze. V zájmu pacienta i v zájmu lékaře a kliniky je pozitivní výsledek a oboustranná spokojenost při minimalizaci možnosti vzniku teoretických rizik. Pacient proto musí chirurgovi věřit a důsledně se řídit jeho pokyny.

 

Pacient si musí uvědomit, že operací nelze zcela změnit tvar a výraz dané části těla, výsledek každé plastické operace musí být přirozený. Jsou-li názory operatéra a pacienta rozdílné, je nutné přistoupit k určitému kompromisu, většinou ze strany pacienta. Chirurg se vždy snaží svému pacientovi maximálně vyhovět s přihlédnutím k možnostem současné medicíny a také s přihlédnutím k přirozeným procesům v lidském organizmu, zejména ve smyslu hojivosti. Pokud jsou nároky pacienta nereálné a nerozumné, jestliže není možné je z medicínského hlediska splnit, může chirurg operaci odmítnout. Má na to z odborného, morálního i etického hlediska právo.

 

Text připravil plastický chirurg MUDr. Vlastimil Víšek.