prázdný Košík

Klinika CLT

Jste na stránce: Klinika CLT > Zdravotnický personál > Plastická chirurgie

Plastická chirurgie

MUDr. Vlastimil Víšek, CSc.

Odborná praxe

1979   promoce, Lékařská fakulta UK Praha
1979 - 1982   sekundární lékař, chirurgická klinika FN Královské Vinohrady
1983 - 1991   odborný asistent, klinika plastické chirurgie FN Královské Vinohrady
1991 - 1995   konzultant v oboru plastická chirurgie pro Prahu 4, primář chirurgického oddělení polikliniky Praha Podolí
1995 - 2015   primář soukromých klinik: Lékařský dům Praha 7, Iscare, MEDICOM, GHC, Esthesia,  externí spolupracovník Klinika CLT v Teplicích, GiSant Karlovy Vary, Městská nemocnice Nymburk, GRAND Clinic.
Odborné společnosti

Česká lékařská komora, Společnost plastické chirurgie ČLS JEP, Společnost estetické chirurgie,
Evropská laserová asociace, EACS - Evropská akademie kosmetické chirurgie, IPRAS - International Confederation of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, MCAS - International Master Course of Aging skin, ISAPS - International Society of Aesthetic Plastic Surgery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Odborná kvalifikace

1982   atestace 1. stupně z oboru chirurgie
1988   atestace 2. stupně z oboru plastická chirurgie
1987   kandidát lékařských věd CSc.
Licence od ČLK pro lékařskou  praxi v oboru chirurgie a plastická chirurgie, držitel diplomu celoživotního vzdělávání udělené ČLK , licence od ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru plastická chirurgie, soudní znalec v oboru: zdravotnictví,  odvětví: chirurgie, specializace: plastická chirurgie  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Odborné stáže

Petrohrad, Londýn, Rotterdam, Vídeň, Valkenburg, New York, San Francisco, Palo Alto, San Diego

Publikační činnost

Autor nebo spoluautor 45 odborných přenášek a publikací v jazyce českém, ruském a anglickém, autor několika stovek osvětových článků a příspěvků do různých časopisů, televizních a rozhlasových pořadů.

  • Operoval mnoho známých osobností, mimo jiné i patronku teplických lázní Terezu Kostkovou, která ho na základě svých zkušeností ráda doporučuje dalším osobnostem.

 

MUDr. Zdeňek Strádal

Odborná praxe

  • Dlouholetá spolupráce s Krajskou zdravotní, a.s., Teplice
  • Klinika CLT

Odborná kvalifikace

  • absolvent FVL UK v Praze, 1978
  • atestace 1. stupně z oboru chirurgie 1981
  • atestace 2. stupně z oboru chirurgie 1990
  • specializační obor plastické chirurgie 1990
  • stáže na Klinice plastické chirurgie FN v Praze 10 Vinohrady 1984, 1988, 1991
  • držitel certifikátů pro práci s lasery
  • člen Společnosti pro využití laserů v medicíně