prázdný Košík

Klinika CLT

Jste na stránce: Klinika CLT > Poskytované služby > Interna

Interna

Ergometrie

 

Ergometrie je preventivní vyšetření, při kterém se sleduje, jak srdce zvládá fyzickou zátěž. U zdravého člověka srdce pracuje v klidovém stavu jen na necelou čtvrtinu maximálního výkonu. Některá onemocnění srdce se projeví až při vysoké námaze, proto se toto vyšetření doporučuje jako prevence, aby se těmto onemocněním předešlo či zachytilo včas. Provádí se i po prodělaném infarktu, po srdečních katetrizacích a operacích, aby se zjistila tolerance námahy srdcem.

Při ergometrii pacient sedí na speciálním kole, na kterém se postupně zvyšuje zátěž u pacienta a  je průběžně měřena tepová frekvence a krevní tlak. Vyšetření končí při dosažení určité tepové frekvence určené příslušné věkové kategorii. Předčasně se vyšetření ukončuje při vyčerpání a dušnosti pacienta nebo při bolestech na hrudi. Dále se předčasně ukončuje i v případě změn EKG křivky typických při ischémii, při vážnější poruše rytmu srdce a při velké změně krevního tlaku. Po ukončení zátěžového testu klient odpočívá na lehátku přibližně 10 – 15 minut a sleduje se návrat ke klidovému stavu rytmu srdce, při kterém je pacient stále napojen na EKG. Výsledek ergometrie obdrží pacient ihned po vyšetření. V případě, že vyšetření poodhalí nějaké výkyvy v srdečním rytmu, může lékař pacientovi doporučit následné vyšetření u kardiologa.

Celé vyšetření trvá přibližně půl hodiny.

Kdy nelze ergometrii provádět?

Nebezpečné je provádět ergometrii při nestabilní angine pectoris, při závažných poruchách srdečního rytmu a při zúžení aorty. Odkládá se také při akutních zánětlivých onemocněních.

Pokyny před absolvování vyšetření

Dvě až dvanáct hodin pacient před vyšetřením nesmí pít alkohol a kouřit. Jednu až dvě hodiny před vyšetřením nesmí pacient jíst a nesmí pít kávu a nápoje obsahující kofein. Doporučujeme si vzít sebou cvičební úbor.